Over

ART AS NOTE TO SELF

BE BRAVE. BE OPEN. YOU DON’T KNOW WHAT YOU ARE LOOKING AT.

People make things. There are no kings and queens, in the manufacturing industry. Although some of the things made are ultimately collected. In museums. In history books. In archives.

People make things. And they are collectors. Like the detective who collects evidence – to show what he was looking for. But meaning is a difficult subject in the art world. If we are looking for – proof of meaning – in a work of art, we are misled.

A work of art does not belong to the world of facts.
If we are lucky, an artwork is an experience.
An experience in which we ‘might’ find meaning.

There are two protagonists in this setup. The creator. And the viewer. Sometimes they meet. Or share the same perspective. A work of art is the expression of freedom.

But to be free you will never be ‘understood’. Not by the viewer. And not by the maker. Both belong to life as an endless search and re-search. Can we unravel a mystery?

For the natural scientist, a frog is a mystery. To the point of dissection. After that moment – of no return – the meaning disappears. Cadaver decomposition can be a tool for students, not for living things or beings.

So, should the viewer be ignored? The viewer cannot make meaning for the maker. If you ask the maker, in advance, what the purpose of his artwork is – he probably would not make it.

So life is a matter of how you look at things. For the artist – as a young man – it will be different when he gets older. The way we look at things connects the maker and the viewer. With the mystery of life.

If life is an art – the only art – then living or making something is not a matter of finding new visions or perspectives. To look at things with new eyes – every moment, every day, every breath – that is the key.

So unlock your senses. Be brave. Be open. You don’t know what you’re looking at. That’s not a problem. Because there is ‘no solution’. Because there ‘is’ no problem. Only look at what can be experienced. Now. And Here.

HUUB KOCH – ART AS NOTE TO SELF

Utställning Frans Koenigs | april 2019 |

www.designa.info |

Galleri Upsala 1810 | Sweden

KUNST ALS BOODSCHAP AAN HET ZELF

WEES MOEDIG. WEES OPEN. JE WEET NIET WAAR JE NAAR KIJKT.

Mensen maken dingen. Er zijn geen koningen en koninginnen in de maakindustrie. Hoewel sommige van de gemaakte dingen uiteindelijk worden verzameld. In musea. In geschiedenisboeken. In archieven.

Mensen maken dingen. En zij zijn verzamelaars. Zoals de detective die bewijs verzamelt om te laten zien wat hij zocht. Maar betekenis is een moeizaam aspect in de kunstwereld.

Als we op zoek zijn naar bewijs van betekenis in een kunstwerk, worden we misleid. Een kunstwerk behoort niet tot de feitenwereld. Als we geluk hebben, is een kunstwerk een ervaring.

Een ervaring waarin we betekenis kunnen vinden. En er zijn twee protagonisten in deze opstelling. De maker. En de kijker. Soms ontmoeten ze elkaar. Of kunnen ze hetzelfde perspectief delen.

Een kunstwerk is de uitdrukking van vrijheid. Maar om vrij te zijn zul je nooit begrepen worden. Niet door de kijker. En niet door de maker. Beiden behoren tot het leven als eindeloos onderzoek. Kunnen we een mysterie ontrafelen?

Voor de natuurwetenschapper is een kikker een mysterie. Tot het punt van dissectie. Na dat moment – zonder terugkeer – verdwijnt de betekenis. Cadaver-decompositie kan een hulpmiddel zijn voor studenten, niet voor levende wezens.

Moet de kijker dan worden genegeerd? De kijker kan geen betekenis hebben voor de maker. Als je hem van tevoren vraagt wat het doel van zijn kunstwerk is, zou hij het waarschijnlijk niet maken.

Het leven is dus een kwestie van hoe je naar dingen kijkt. Voor de kunstenaar als jonge man zal het anders zijn dan wanneer hij ouder wordt. De manier waarop we naar dingen kijken verbindt de maker en de kijker. Met het mysterie van het leven.

Als leven een kunst is – de enige kunst – dan is leven of iets maken geen kwestie van nieuwe visies of perspectieven vinden. Wel om met nieuwe ogen naar dingen te kijken – elk moment, elke dag, elke ademhaling – daar ligt de sleutel.

Dus ontgrendel je zintuigen. Wees moedig. Wees open. Je weet niet waar je naar kijkt. Dat is geen probleem. Want er is geen oplossing. Omdat er geen probleem is. Alleen kijken naar wat kan worden ervaren. Nu. En hier.

HUUB KOCH – ART AS NOTE TO SELF

Expositie Frans Koenigs | april 2019 |

www.designa.info |

Galleri Upsala 1810 | Sweden